Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Thema vanaf januari
“De Jezus-manier: niet wijzen maar wenken”

De komende periode gaan we ons verdiepen in een aantal vrij bekende Bijbelverhalen.
Dit doen we met een blik die vooral gericht is op de dynamiek tussen Jezus en zijn gesprekspartners.
Als we kijken naar de manier waarop Jezus met mensen optrok, dan kunnen we daar veel van leren.
Hij keek niet naar wat mensen verkeerd deden, maar naar wat ze nodig hadden.
Dit geeft verrassende inzichten over wat Hij precies bedoelde met zijn woorden.
Dit heeft ongetwijfeld invloed op onszelf en op onze dagelijkse omgang met anderen:
Niet oordelen maar helpen, niet wijzen maar wenken!