Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

dienst 3 april
dienst 3 april

De Vredekerk is op zoek naar…

…een (aankomend) voorganger die samen met de huidige leiders en de gemeente verder invulling wil geven aan onze visie:

“Een gastvrij thuis zijn voor jong en oud om Jezus te ontmoeten en Hem te leren volgen, waardoor levens veranderen”.

Belangstelling? Klik de link hieronder aan om de profielschets te lezen en te zien hoe je kunt reageren.

Profiel voorganger_website