Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.

 

Dienst bijwonen? Registreer je vooraf.

Gelukkig is het weer mogelijk om diensten te hebben in de Vredekerk. In verband met de coronamaatregelen is het noodzakelijk je van tevoren te registreren. Dit kan met het onderstaande formulier.