Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta.

dienst 3 april
dienst 3 april

De Vredekerk is op zoek naar…

…een voorganger die samen met de huidige leiders en de gemeente verder invulling wil geven aan onze visie:

“Een gastvrij thuis zijn voor jong en oud om Jezus te ontmoeten en Hem te leren volgen, waardoor levens veranderen”.

Belangstelling? Klik de link hieronder aan om de profielschets te lezen en te zien hoe je kunt reageren.

Profiel voorganger_website