Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

In het belang van ieders gezondheid is bezoek aan een dienst of activiteit alleen toegestaan…
… als het coronavirus de laatste 7 dagen niet bij je is vastgesteld;

… als je na contact met een besmet persoon een (zelf)test hebt gedaan en de uitslag negatief is;
… als je de afgelopen 24 uur geen klachten had als hoesten, verkoudheid, koorts, benauwdheid;
… als je bereid bent om gehoor te geven aan de coronamaatregelen.

Afspraken
– Er is maar een klein aantal bezoekers toegestaan. VOL = VOL
– Meld je daarom VOORAF aan door het registratieformulier in te vullen.

– Maak bij binnenkomst in de kerk gebruik van de desinfectiegel.
– Draag een mondkapje. Als je op je plaats in de kerkzaal zit, mag het af.
– Houd 1,5 m afstand. Dus ook geen handen schudden of huggen.
– Houd twee stoelen afstand als je niet bij hetzelfde huishouden hoort.
– Er blijven ramen open voor de ventilatie (dus het kan fris zijn).
– Er is geen gelegenheid om voor of na de diensten samen koffie / thee te drinken.

Bedankt voor je begrip en medewerking