Vredekerk info@vredekerk.nl

Wat doen wij ...

 

Gemeentezorg

Iemand vergeleek de kerk eens met een benzinestation of garage; een plek om bij te tanken, te verversen, vernieuwen, op te knappen en schoon te maken.

Gemeentezorg heeft hier wel iets van weg. Gemeentezorg binnen de Vredekerk heeft namelijk tot doel mensen te helpen om te groeien, herstellen en te vernieuwen in Jezus door connectie, onderwijs, geestelijk leven en geestelijke zorg. We doen dit via huisgroepen, pastorale hulp en gebed. 

Gemeenteopbouw

In de Bijbel spreekt Jezus regelmatig over de gemeente (c.q. de kerk) en maakt dan de vergelijking met een lichaam. Een lichaam bestaat uit ledematen, organen en zintuigen; een hand, een voet maar ook het gehoor en de reuk. Ze zijn allemaal nodig om te kunnen functioneren. Zo ook de kerk, met elkaar samen zorgen we er voor dat de kerk functioneert. 

De gemeente (kerk) kun je ook zien als een grote familie waar mensen samen bouwen aan relaties; tussen mensen maar vooral de relatie met God (als Vader) en Jezus (de Zoon). Dit doen we bijvoorbeeld door gebed, prediking, Bijbelstudies, trainingen en cursussen. We helpen mensen om hun plekje te vinden. Sommige mensen gaan (mee)werken in de zending of gaan meespelen in de muziek op zondag of helpen mee met de kinderen. 

Net als een lichaam of een familie zijn we als kerk dus een levendige groep van mensen die (samen) groeien en woord en daad. Doe mee!

Jeugdwerk

Binnen het kinder- en jeugdwerk willen we een veilige plek bieden waar kinderen en jongeren ruimte hebben om te leren over God, ruimte om zichzelf kunnen zijn en ruimte om een persoonlijke keuze te maken voor een relatie met Jezus. Daarnaast is het opbouwen van vriendschappen en gewoon plezier hebben natuurlijk belangrijk. 

Voor en met jongeren vanaf 16 jaar organiseren we maandelijks op zondagmiddag een bijeenkomst in de kerk of bij iemand thuis. Soms is dat vooral om elkaar te ontmoeten en bij te praten bij een lekkere lunch. Soms gaan we meer de diepte in en praten we door over ‘de dingen van God’ en wat dat met ons leven te maken heeft. De onderwerpen worden bepaald in overleg met de jongeren zelf.

Tieners vanaf de middelbare school tot 18 jaar komen twee keer per maand op vrijdagavond bij elkaar in de Vredekerk. Vaak beginnen we de avond door samen te eten. Menu: altijd lekker.    

Terwijl op zondagochtend de volwassenen in de kerkzaal de dienst volgen, is er voor kinderen van de basisschool in aparte ruimten een eigen programma. 

Daarnaast hebben  we  nog iets speciaals voor deze leeftijdsgroep: KIDS-2-DAY!
Al sinds 2008 is er in de laatste week van de zomervakantie twee dagen kinderfeest: KIDS-2-DAY-SUMMER
M.i.v. mei 2018 is er elke 3e woensdag van de maand (m.u.v. juli en aug) KIDS-2-PLAY (spel of crea) en KIDS-2-EXPLORE (de Bijbel ontdekken). En in september breiden we nog verder uit met KIDS-2-STUDY (huiswerkbegeleiding). Wil je meer weten, vul dan het contactformulier in. 

 

Diaconaal werk

Als een levende Christelijke gemeente laten we de liefde van God zien aan alle mensen binnen en buiten de gemeente door ons doen en laten. We hebben immers allemaal van God gaven gekregen die we mogen gebruiken zodat Gods liefde zichtbaar wordt, aan elkaar en aan onze medemens.

De Vredekerk wil mensen praktische helpen, dat noemen we diaconie. Dat kan door een luisterend oor in een gesprek met een kopje koffie maar ook door een klusje, hulp bij huiswerk of wat dan ook. Regelmatig organiseren we speciale activiteiten voor de buurt en gaan dit de komende tijd verder uitwerken.

De Vredekerk wil er zijn; in de wijk, voor de wijk.

Bob Hope omschreef het een keer treffend:

“Als er geen naastenliefde in uw hart is, dan heeft u de ergste hartkwaal die er bestaat”

Missionair werk

Het missionaire werk van de Vredekerk omvat een breed scala aan projecten en activiteiten, zowel dichtbij als ver weg. Hierbij combineren we praktische hulp met levens- en geloofsvragen. We steken onze geloofsovertuiging niet onder stoelen of banken maar maken de Bijbel zichtbaar en tastbaar in woord en daad, daarin Jezus als perfecte voorbeeld en leermeester. We zijn er om mensen wereldwijd te helpen, met hun zoektocht naar de reden van het bestaan maar ook met hun worsteling om de dag te overleven. Geen Bijbel zonder brood en geen brood zonder Bijbel.

In de Bijbel zijn heel veel passages die duidelijk maken dat we er zijn voor de mensen om ons heen, om de boodschap van Jezus bekend te maken en handen en voeten te geven:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Matt. 28:19

Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden der aarde. Hand. 13:47

 

Diensten

De zondagse erediensten zijn van 10:30 tot 12:00 uur. Tijdens deze diensten zingen we samen eigentijdse liederen met muzikale ondersteuning. Er is een overdenking (preek), die bedoeld is om meer te leren over wie God is, wat Hij in de Bijbel heeft laten schrijven, wat dat betekent, en hoe we dat ook vandaag de dag in ons leven kunnen toepassen. Soms troostend, soms confronterend, maar altijd opbouwend.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben tijdens de dienst (in leeftijdsgroepen) een eigen programma in aparte ruimten.
Na afloop van de dienst nemen we ruim de tijd om koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten.
Gasten (groot en klein) zijn van harte welkom, óók als je jezelf geen christen noemt.

Voor mensen die Arabisch spreken, is er elke zaterdagavond een christelijke samenkomst. Hier komen mensen uit veel verschillende landen, uit veel verschillende situaties. De voertaal is in principe Arabisch. Als er iemand komt die geen Arabisch spreekt, wordt wel geprobeerd om vertaling te regelen. Wil je meer informatie? Stuur een mail naar arabisch@vredekerk.nl

 

 

 

Facilitaire zaken

 

Een kerk kan uiteraard niet functioneren zonder faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de verwarming, de beamer, het geluid of de schoonmaak. Maar ook het schilderwerk, renovatie en het openen en sluiten van de kerk voor de diensten en evenementen. Kortom, een kerk vraagt veel aandacht.

Het kerkgebouw van de Vredekerk kan voor een beperkte categorie activiteiten ook gehuurd worden door derden. Dit is alleen mogelijk door andere christelijke organisaties en lokale verenigingen van eigenaren (bijv. voor ledenvergadering). Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier hier