Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziers 2:14

Woord van vandaag:

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.