Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Thema december
“Onze Redder is heel dichtbij”
Men zal hem de naam ‘Immanuel’ geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.  Mattheüs 1:23

Het kerstverhaal laat ons zien dat God heel dichtbij wil komen.
Als we Hem de ruimte geven om in ons leven te werken zal ons dit nooit onberoerd laten.
De hoofdpersonen uit het kerstverhaal laten bij uitstek zien dat God heel dichtbij komt.
Als we vanuit hun perspectief het evangelie lezen, zullen we ontdekken dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn.
Het is Gods bedoeling dat we Hem zoeken en vinden,
of we nu geleerd zijn of gezien worden als het uitschot van de maatschappij, of we nu jong zijn of oud.
We mogen in beweging komen en proberen Hem te vinden, ook al kost dat ons heel wat en is dat soms moeilijk.
Toch is Hij niet ver bij ons vandaan en mogen we in Hem leven, bewegen en zijn! (Handelingen 17:28).