Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

 

Thema 8 september t/m 24 november: “Geloof, Hoop en Liefde”
vanuit de brief aan de Romeinen