Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziers 2:14

Woord van vandaag:

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Thema 10 mrt – 21 apr
De Zeven Wonderen
van het Kruis
We kijken naar de wonderen die we door Jezus’ dood en opstanding mogen ontvangen.
De inspiratie voor dit thema komt uit het boek “Het wonder van het kruis” van Wilkin van der Kamp.
Dit gaat in op de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide. Deze momenten werden al honderden jaren daarvoor voorspeld: God had de regie van Golgotha volledig in handen!