Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziers 2:14

Woord van vandaag:

U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.