Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziers 2:14

Woord van vandaag:

Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.