Vredekerk info@vredekerk.nl

Wat doen wij ...

Gemeentezorg

Iemand vergeleek de kerk eens met een benzinestation of garage; een plek om bij te tanken, te verversen, vernieuwen, op te knappen en schoon te maken.

Gemeentezorg heeft hier wel iets van weg. Gemeentezorg binnen de Vredekerk heeft namelijk tot doel mensen te helpen om te groeien, herstellen en te vernieuwen in Jezus door connectie, onderwijs, geestelijk leven en geestelijke zorg. We doen dit via huisgroepen, pastorale hulp en gebed. 

Gemeenteopbouw

In de Bijbel spreekt Jezus regelmatig over de gemeente (c.q. de kerk) en maakt dan de vergelijking met een lichaam. Een lichaam bestaat uit ledematen, organen en zintuigen; een hand, een voet maar ook het gehoor en de reuk. Ze zijn allemaal nodig om te kunnen functioneren. Zo ook de kerk, met elkaar samen zorgen we er voor dat de kerk functioneert. 

De gemeente (kerk) kun je ook zien als een grote familie waar mensen samen bouwen aan relaties; tussen mensen maar vooral de relatie met God (als Vader) en Jezus (de Zoon). Dit doen we bijvoorbeeld door gebed, prediking, Bijbelstudies, trainingen en cursussen. We helpen mensen om hun plekje te vinden. Sommige mensen gaan (mee)werken in de zending of gaan meespelen in de muziek op zondag of helpen mee met de kinderen. 

Net als een lichaam of een familie zijn we als kerk dus een levendige groep van mensen die (samen) groeien en woord en daad. Doe mee!

Jeugdwerk

Binnen kinder- en jeugdwerk is het doel om een veilige plek te bieden voor kinderen en jongeren. Een plek met ruimte om te leren over Jezus, ruimte om zichzelf kunnen zijn en ruimte om een persoonlijke keuze te maken voor Jezus. Daarnaast plezier hebben en vriendschappen verder uitbouwen. We willen ze coachen om zich staande te houden en uit te gaan om Gods plan te ontdekken.

Sit Stand Walk (SSW)

Sit: (zitten) voor de kinderen t/m de brugklas om te leren over Jezus en de bijbel. Hierin zal centraal staan om op een leuke manier kennis op te doen van de bijbelverhalen en levenslessen van Jezus zodat ze een goed fundament opbouwen.

Stand: (staan) voor de brugklas tot 16 jaar: In deze jaren willen we de jongeren leren wie je bent in Jezus en leren omgaan met de emoties en dagelijkse uitdagingen die zij tegen zullen komen. Zodat ze kunnen staan voor hun geloof.
Stand: (staan) 16 jaar: de jongeren op deze leeftijd voorbereiden om een persoonlijke (op eigen benen staan) keuze te maken voor Jezus.

Walk: (lopen) vanaf 16 jaar: de jongeren begeleiden in zaken als relaties, werk en levensloop keuzes. Daarnaast een focus om met hen Gods plan voor hun leven te ontdekken. Om deze groep discipelen te maken die uitgaan en het licht van Jezus uitstralen naar de wereld om hen heen.

Diaconaal werk

Als een levende Christelijke gemeente laten we de liefde van God zien aan alle mensen binnen en buiten de gemeente door ons doen en laten. We hebben immers allemaal van God gaven gekregen die we mogen gebruiken zodat Gods liefde zichtbaar wordt, aan elkaar en aan onze medemens.

De Vredekerk wil mensen praktische helpen, dat noemen we diaconie. Dat kan door een luisterend oor in een gesprek met een kopje koffie maar ook door een klusje, hulp bij huiswerk of wat dan ook. Regelmatig organiseren we speciale activiteiten voor de buurt en gaan dit de komende tijd verder uitwerken.

De Vredekerk wil er zijn; in de wijk, voor de wijk.

Bob Hope omschreef het een keer treffend:

“Als er geen naastenliefde in uw hart is, dan heeft u de ergste hartkwaal die er bestaat”

Missionair werk

Het missionaire werk van de Vredekerk omvat een breed scala aan projecten en activiteiten, zowel dichtbij als ver weg. Hierbij combineren we praktische hulp met levens- en geloofsvragen. We steken onze geloofsovertuiging niet onder stoelen of banken maar maken de Bijbel zichtbaar en tastbaar in woord en daad, daarin Jezus als perfecte voorbeeld en leermeester. We zijn er om mensen wereldwijd te helpen, met hun zoektocht naar de reden van het bestaan maar ook met hun worsteling om de dag te overleven. Geen Bijbel zonder brood en geen brood zonder Bijbel.

In de Bijbel zijn heel veel passages die duidelijk maken dat we er zijn voor de mensen om ons heen, om de boodschap van Jezus bekend te maken en handen en voeten te geven:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Matt. 28:19

Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden der aarde. Hand. 13:47

maar ook: psalm 41:1, spreuken 19:17 en jacobus 1:27 en nog veel meer

Diensten en events

Alle diensten, bijeenkomsten en/of evenementen van de Vredekerk zijn vrij toegankelijk. Wl zijn sommige evenementen speciaal bedoeld voor een bepaalde doelgroep, zoals kids2day (basisschool leeftijd) en de vrouwenconferentie (waar niet vaak mannen aanwezig zijn).  

 

Verder hebben we natuurlijk de zondagse erediensten van 10:30 tot ca 12:00 uur. Tijdens deze diensten zingen we samen eigentijdse liederen met muzikale ondersteuning van (bas)gitaar, drums, piano en soms ook trompet, fluit of conga’s, Na de zang is er een overdenking, of ook wel preek of predeking genoemd. Deze overdenking is bedoeld om meer te leren over wie God (vader), Jezus (zoon) en Heilige Geest zijn, wat God precies in de Bijbel heeft laten schrijven, wat dat betekent en hoe we dat ook vandaag de dag in onze eigen leven kunnen toepassen. Soms troostend, soms confronterend maar altijd opbouwend. 

Kinderen zijn ook van harte welkom; zij hebben een eigen plekje om samen te zijn.

Facilitaire zaken

 

Een kerk kan uiteraard niet functioneren zonder faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de verwarming, de beamer, het geluid of de schoonmaak. Maar ook het schilderwerk, renovatie en het openen en sluiten van de kerk voor de diensten en evenementen. Kortom, een kerk vraagt veel aandacht.

Het kerkgebouw van de Vredekerk kan voor een beperkte categorie activiteiten ook gehuurd worden door derden. Dit is alleen mogelijk door andere christelijke organisaties en lokale verenigingen van eigenaren (bijv. voor ledenvergadering). Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier hier