Vredekerk info@vredekerk.nl

Wat doen we ...

Gemeentezorg

Iemand vergeleek de kerk eens met een benzinestation of garage: een plek om bij te tanken, te verversen, vernieuwen, op te knappen en schoon te maken.

Gemeentezorg binnen de Vredekerk heeft hier wel iets van weg. Het heeft namelijk tot doel mensen te helpen groeien, herstellen en vernieuwen in Jezus. We doen dit via huisgroepen, pastorale hulp en gebed. 

Gemeenteopbouw

In de Bijbel spreekt Jezus regelmatig over de gemeente (de kerk) en maakt dan de vergelijking met een lichaam. Een lichaam bestaat uit ledematen, organen, zintuigen. Allemaal delen met eigenschappen die nodig zijn om als geheel te kunnen functioneren. Zo is het ook in de gemeente: we hebben elkaar nodig, we vullen elkaar aan.
We geloven dat God de mens bewust zo heeft gemaakt en willen elkaar daarin erkennen. We willen graag dat ieder doet wat bij hem/haar past. Je kunt van “een neus” niet verwachten dat hij het woord voert. En als “een oor” niet de gelegenheid krijgt om te luisteren, gaat ze zich zeker ongelukkig voelen. Sommigen gaan daarom meespelen in de band, terwijl anderen gaan meewerken in zending, maaltijden koken, een kinderprogramma verzorgen, koffie schenken, enzovoorts. Iedereen kan meedoen en iedereen is nodig.

Een grote familie. Zo kun je de gemeente ook zien. We zijn geen collega’s in een bedrijf of een regering met samenwerkende en rivaliserende partijen. We zijn een plaats waar (héél verschillende) mensen bouwen aan relaties en bij elkaars leven betrokken zijn. Het gaat dan om relaties met mensen en om de relatie met God. Dit doen we bijvoorbeeld door samen te bidden, de prediking op zondag, Bijbelstudies, met elkaar optrekken in kleinere groepen, samenwerken in teams. Ieder mag zijn/haar eigen unieke bijdrage leveren aan dit samen-leven. Als jij er niet bij bent, missen we iets.

Kinder- en Jeugdwerk

Binnen het kinder- en jeugdwerk willen we een veilige plek bieden waar de jonge mensen onder ons de gelegenheid hebben om te leren over God, ruimte krijgen om zichzelf kunnen zijn, en de mogelijkheid om een keuze te maken voor een eigen relatie met Jezus. Daarnaast zijn vriendschap en gewoon plezier hebben natuurlijk belangrijk.

Elke 3e vrijdagavond van de maand is er vanaf 19 u Destination Dit is een avond voor jongeren vanaf 12 jaar met worship o.l.v. een band, inspirerende powertalk, vriendschappen en lekker eten. DESTINATION… Don’t miss it.

Terwijl op zondagochtend de volwassenen in de kerkzaal van 10.30 – 12.00 u de dienst volgen, hebben kinderen van de basisschool KIDS-CLUB: een eigen programma in twee leeftijdsgroepen.

Maar ook op andere momenten zijn kinderen welkom in de Vredekerk, nl elke 3e woensdag van de maand bij KIDS-2-DAY! Om 15.00 u beginnen we met KIDS-2-PLAY: 1,5 uur spel of crea voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Van 16.30 tot 17.00 u kunnen kinderen van diezelfde leeftijdsgroep de Bijbel ontdekken bij KIDS-2-EXPLORE. Ondertussen (16.30 – 17.30 u) is er KIDS-2-STUDY: huiswerkbegeleiding voor 8-13 jaar. Deze drie onderdelen zijn los van elkaar te volgen. Toegang is gratis, vol=vol, aanmelden bij de deur. NB Om deel te kunnen nemen is het nodig dat een ouder/verzorger de eerste keer een toestemmingsformulier met contactgegevens invult.
Hoogtepunt in het seizoen is KIDS-2-DAY-SUMMER: twee dagen kinderfeest met spel, workshops en theater in de laatste week van de zomervakantie.

 

Diaconaal werk

Als een levende Christelijke gemeente laten we de liefde van God zien aan alle mensen binnen en buiten de gemeente door ons doen en laten. We hebben immers allemaal van God gaven gekregen die we mogen gebruiken zodat Gods liefde zichtbaar wordt, aan elkaar en aan onze medemens.

De Vredekerk wil mensen praktische helpen, dat noemen we diaconie. Dat kan door een luisterend oor in een gesprek met een kopje koffie maar ook door een klusje, hulp bij huiswerk of wat dan ook. Regelmatig organiseren we speciale activiteiten voor de buurt en gaan dit de komende tijd verder uitwerken.

De Vredekerk wil er zijn; in de wijk, voor de wijk.

Bob Hope omschreef het een keer treffend:

“Als er geen naastenliefde in uw hart is, dan heeft u de ergste hartkwaal die er bestaat”

Missionair werk

Het missionaire werk van de Vredekerk omvat een breed scala aan projecten en activiteiten, zowel dichtbij als ver weg. Hierbij combineren we praktische hulp met levens- en geloofsvragen. We steken onze geloofsovertuiging niet onder stoelen of banken maar maken de Bijbel zichtbaar en tastbaar in woord en daad, daarin Jezus als perfecte voorbeeld en leermeester. We zijn er om mensen wereldwijd te helpen, met hun zoektocht naar de reden van het bestaan maar ook met hun worsteling om de dag te overleven. Geen Bijbel zonder brood en geen brood zonder Bijbel.

In de Bijbel zijn heel veel passages die duidelijk maken dat we er zijn voor de mensen om ons heen, om de boodschap van Jezus bekend te maken en handen en voeten te geven:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Matt. 28:19

Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden der aarde. Hand. 13:47

 

Diensten

De zondagse diensten zijn van 10:30 tot 12:00 uur. Tijdens deze diensten zingen we eigentijdse liederen met muzikale ondersteuning. Er is een overdenking (preek), die bedoeld is om meer te leren over wie God is, wat Hij in de Bijbel heeft laten schrijven, wat dat betekent, en hoe we dat ook vandaag de dag in ons leven kunnen toepassen. Soms troostend, soms confronterend, maar altijd opbouwend.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben tijdens de dienst (in leeftijdsgroepen) een eigen programma in aparte ruimten.
Na afloop van de dienst nemen we de tijd om koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten.
Gasten (groot en klein) zijn van harte welkom, óók als je jezelf geen christen noemt.

Voor mensen die Arabisch spreken, is er elke zaterdagavond een christelijke samenkomst. Hier komen mensen uit veel verschillende landen, met veel verschillende achtergronden. De voertaal is Arabisch. Wil je meer informatie? Stuur een mail naar arabisch@vredekerk.nl

 

 

 

Facilitaire zaken

 

Een kerk kan uiteraard niet functioneren zonder faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de verwarming, de beamer, het geluid of de schoonmaak. Maar ook het schilderwerk, renovatie en het openen en sluiten van de kerk voor de diensten en evenementen. Kortom, een kerk vraagt veel aandacht.

Enkele zalen in het kerkgebouw kunnen voor beperkte doeleinden gehuurd worden door derden. Dit geldt alleen voor andere christelijke gemeenten / organisaties en voor lokale Verenigingen van Eigenaren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het formulier Zaalhuur