Vredekerk info@vredekerk.nl

Thema: “Het koninkrijk van God en de rol van de gemeente.”
Spreker: Fons Rovers.
Registratie via de website verplicht.