Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze vrede!

Efeziërs 2:14

Missionair werk

Bible verse of the day

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.