Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze vrede!

Efeziërs 2:14

Missionair werk

Bible verse of the day

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.