Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze vrede!

Efeziërs 2:14

Missionair werk

Bible verse of the day

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.