Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze vrede!

Efeziërs 2:14

Missionair werk

Bible verse of the day

Streef naar wijsheid, zoek naar inzicht, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.