Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze vrede!

Efeziërs 2:14

Missionair werk

Bible verse of the day

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.