Vredekerk info@vredekerk.nl

Thema: “Het koninkrijk van God en de rol van de gemeente.” Spreker: Fons Rovers.
Er is vandaag geen programma voor kinderen. Registratie via de website verplicht.