Vredekerk info@vredekerk.nl

Themadienst “Van Oud naar Nieuw” n.a.v. Jesaja 61:3 “Een kroon i.p.v. stof, vreugdeolie i.p.v. een rouwgewaad, feestkledij i.p.v. verslagenheid…”