Vredekerk info@vredekerk.nl

Johan den Hartogh spreekt over: ‘De gave van onderscheiding van geesten.’