Vredekerk info@vredekerk.nl

Hartelijk welkom bij deze online dienst van de Vredekerk

Op deze pagina vind je de video van de dienst
plus informatie over:

 • De prekenserie t/m 12 juli
 • Het thema en het Bijbelgedeelte van vandaag
 • Mogelijkheden voor persoonlijk gesprek en gebed
 • Mogelijkheden om direct te reageren

Een gezegende dienst!

Prekenserie 7 juni t/m 12 juli  “Verandering van binnenuit”

Negen goede eigenschappen – de vrucht van de Geest
Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing (Galaten 5:22)

Wat bijzonder dat wij als christenen Jezus als voorbeeld mogen hebben, zoals zo mooi omschreven staat in Efeziërs hoofdstuk 5: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandel zoals Christus ons liefgehad heeft”.

In Galaten hoofdstuk 5 wordt gesproken over de vrucht van de Geest die uit negen goede eigenschappen bestaat. Al snel kom je tot de conclusie dat niemand al deze eigenschappen tegelijk kan hebben. De perfecte christen bestaat namelijk niet. Iedereen maakt fouten en God kent onze zwakheid en gebrokenheid. Wat een feest dat het een vrucht van de Geest is en dat we dit niet uit eigen kracht hoeven te bewerkstelligen.

In de komende prekenserie zullen we stil staan bij wat de bijbel ons leert over deze negen eigenschappen. We zien ernaar uit hoe de Geest tot ons zal spreken en in ons zal werken, zodat we meer en meer Jezus zullen gaan weerspiegelen.

 

Bijbelgedeelte bij de preek
“Vrucht van de Geest – part 04 en 05: Goedheid en Vrede”

Lukas 11:9-13

9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.
11 Matt. 7:9Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven,
12 of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?
13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Filippenzen 4:4-9

4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

© 2010/2016 Stichting HSV

Video van de dienst

Start de video om 10.30 uur, zodat we tegelijk zingen, bidden en de Bijbel lezen.

Reflectievragen n.a.v. de preek

 1. Wat is het belangrijkse in jou leven? Waaraan kun je dat zien?
 2. Hoe stimuleer/ bevorder jij de groei van de vrucht van de Geest in je leven?

KIDS-CLUB

Maak een tasje voor je vader
Toffe peer, geen rare kwast

Maak een mooi tasje voor je vader en doe er wat lekkers in.

Klik hier of op de afbeelding hieronder om het werkblad te openen. Print deze uit en volg dan de instructies op deze site of kijk naar het instructiefilmpje.

Veel plezier!


TIP: De Henkie Show van Matthijs Vlaardingerbroek.
Je vindt er een Bijbelverhaal met bijvoorbeeld filmpjes, poppenspel, opdrachten, knutsels, spelletjes en liedjes.

Nazorg

Heb je n.a.v. deze dienst of om een andere reden behoefte aan een persoonlijk gesprek of gebed?
Zondag tussen ongeveer 11.30 – 13.00 u kan je iemand van het pastoraal team bellen op nummer 06 8242 0589
Daarnaast is er nog steeds het mailadres gebedsverzoek@vredekerk.nl

Coffee Corner

Een ontmoeting na de dienst hoort erbij!
Je kunt op de dienst en elkaar reageren door:

1. Het reactieformulier

 • Typ een berichtje in en je naam.
 • Je kunt ook reageren op berichten van anderen. Klik dan op “Antwoord”.
 • Ververs af en toe het scherm om nieuwe reacties te zien. 


2. Videobellen met meerdere mensen tegelijk (zondag + 11.30 – 13.00 u).
Er zijn twee manieren:

A. Met computer / tablet / smartphone


B. Met je vaste telefoon of smartphone

 • Bel dit nummer: 020 79 41 377
 • Er wordt in het Engels om een toegangscode gevraagd. Toets in: 305 479 013  #
 • Op de volgende vraag (in het Engels) kies je nogmaals een #

4 Reacties

 1. Robert Tolsma

  Na de dienst zit de familie Tolsma klaar om je te ontmoeten. Van harte welkom.

 2. Cora en Stijn

  We hebben de dienst gevolgd vanuit ons vakantieadres. We slaan daarom het koffiepraatje even over, hebben ook geen camera bij ons. Dankjewel aan iedereen die eraan meegewerkt heeft, het was goed. Maar wel fijn dat er vanaf volgende week weer diensten in de Vredekerk gehouden worden. Daar kijken we naar uit!

 3. Onyeka & Trees

  We keken vrij laat deze keer; vandaar deze late reactie. Hartelijk dank aan iedereen voor zijn of haar bijdrage! Het was goed.

 4. Dineke

  Deze keer hier, veel stilte momenten dus alles in de rust kunnen bekijken. Jullie zijn allemaal ondanks…nog wel herkenbaar😍 Hartelijk dank allemaal en dat kwam er echt In de dienst uit: bovenal onze hemelse Vader❣️Wij nu uitkijkend naar wat komen gaat…met Hem❣️