Vredekerk info@vredekerk.nl

Hartelijk welkom bij deze online dienst van de Vredekerk

Op deze pagina vind je de video van de dienst
plus informatie over:

 • Het thema en het Bijbelgedeelte van vandaag
 • De nieuwe prekenserie
 • De collecte voor de Diaconie
 • Mogelijkheden voor persoonlijk gesprek en gebed
 • Mogelijkheden om direct te reageren

Een gezegende dienst!

Prekenserie 7 juni t/m 12 juli  “Verandering van binnenuit”

Negen goede eigenschappen – de vrucht van de Geest
Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing (Galaten 5:22)

Wat bijzonder dat wij als christenen Jezus als voorbeeld mogen hebben, zoals zo mooi omschreven staat in Efeziërs hoofdstuk 5: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandel zoals Christus ons liefgehad heeft”.

In Galaten hoofdstuk 5 wordt gesproken over de vrucht van de Geest die uit negen goede eigenschappen bestaat. Al snel kom je tot de conclusie dat niemand al deze eigenschappen tegelijk kan hebben. De perfecte christen bestaat namelijk niet. Iedereen maakt fouten en God kent onze zwakheid en gebrokenheid. Wat een feest dat het een vrucht van de Geest is en dat we dit niet uit eigen kracht hoeven te bewerkstelligen.

In de komende prekenserie zullen we stil staan bij wat de bijbel ons leert over deze negen eigenschappen. We zien ernaar uit hoe de Geest tot ons zal spreken en in ons zal werken, zodat we meer en meer Jezus zullen gaan weerspiegelen.

 

 

 

Bijbelgedeelten bij de preek “Vrucht van de Geest – part 01: Geloof”

Galaten 5: 16-25 (NBV)

16. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.

19. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20. afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21. afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

24. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.


Johannes 15: 5 (NBV)

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Video van de dienst

Start de video om 10.30 uur, zodat we tegelijk zingen, bidden en de Bijbel lezen.

Collecte Diaconie

Scan de QR-code of maak je bijdrage over naar

NL 82  INGB 000 387 9708 
t.n.v. Buro Volle Evangelie Gemeente Den Haag
o.v.v. “collecte diaconie”

KIDS-CLUB

Prijsje winnen?

Kijk naar onderstaande video.
Stuur een mail met nummer 1 tot en met 9 en zet achter het nummer de vrucht die wordt uitgebeeld. Degene die de meeste antwoorden goed heeft, krijgt een prijsje!

Gebruik de onderstaande knop of mail naar antoniab@vredekerk.nl

 


TIP: De Henkie Show van Matthijs Vlaardingerbroek.
Je vindt er een Bijbelverhaal met bijvoorbeeld filmpjes, poppenspel, opdrachten, knutsels, spelletjes en liedjes.

Nazorg

Heb je n.a.v. deze dienst of om een andere reden behoefte aan een persoonlijk gesprek of gebed?
Zondag tussen ongeveer 11.30 – 13.00 u kan je iemand van het pastoraal team bellen op nummer 06 8242 0589
Daarnaast is er nog steeds het mailadres gebedsverzoek@vredekerk.nl

Coffee Corner

Een ontmoeting na de dienst hoort erbij!
Je kunt op de dienst en elkaar reageren door:

1. Het reactieformulier

 • Typ een berichtje in en je naam.
 • Je kunt ook reageren op berichten van anderen. Klik dan op “Antwoord”.
 • Ververs af en toe het scherm om nieuwe reacties te zien. 


2. Videobellen met meerdere mensen tegelijk (zondag + 11.30 – 13.00 u).
Er zijn twee manieren:

A. Met computer / tablet / smartphone


B. Met je vaste telefoon of smartphone

 • Bel dit nummer: 020 79 41 377
 • Er wordt in het Engels om een toegangscode gevraagd. Toets in: 305 479 013  #
 • Op de volgende vraag (in het Engels) kies je nogmaals een #

6 Reacties

 1. Jolanda

  Ik ben jullie host bij het koffiepraatje en zou het leuk vinden om jullie te zien!

 2. Anoniem

  Dank je, Ernst, voor je woord! Genoten van de muziek!

 3. Onyeka & Trees

  Helaas vergaten wij vorige week om Marjan te bedanken. Marjan, je doet het in onze ogen ontzettend goed! Heel leuk zoals je deze keer met behulp van water die snoepjes liet uitlopen, om daarmee te illustreren dat wij als gemeente ook door onze vrucht een veelkleurig geheel mogen vormen.
  Ernst, we zijn je dankbaar voor je eenvoudige (en mede daardoor) zeer doeltreffende preek over geloof als 1e partje van de vrucht van de Geest.
  Paul, Mattanja, Elizabeth en Susannah: bedankt voor de fijne muzikale bijdrage (en wat een geweldig slot!); de onderlinge balans was bijzonder goed.
  Fons, bedankt voor je (in)leiding, en met Vera het bedienen van het avondmaal en dat mooie tweestemmige lied “Unto You”.
  Alle medewerkers achter de schrmen: wederom: bedankt voor jullie inzet!

  • Marinus en Marike

   Amen, mooi verwoord Trees.
   Helemaal mee eens.
   Samen met Vroni gekeken en avondmaal gevierd.
   Gezellig net even in de meat geweest.
   Fijne zondag en fijne week.

 4. Marike

  Er was een storing bij de ING.
  Die is nu (13.09) voorbij, dus de collecte kan weer gedaan worden.

 5. Dineke

  Het was WEER fijn om zo toch weer ff binnen in de kerk te kunnen zijn.
  Hartelijk Dank allemaal voor jullie bijdrage👍 hoe en waar dan ook,.Super fijn❣️