Vredekerk info@vredekerk.nl

Welkom in de studeerkamer

We lezen in Gods Woord en gaan op zoek naar grote lijnen en bemoedigende details. Op deze pagina vind je…

 • Een inleiding op de serie Bijbelstudies
 • De hand-outs die bij de eerdere (live) studies zijn gebruikt.
 • De hand-outs en video’s van de resterende studies, voor zover al beschikbaar

Het Bijbelboek Rechters
Heel gewone mensen dienen Gods volk

In het Bijbelboek Rechters ontdekken we hoe rampzalig het is als Gods volk zijn eigen weg gaat. God wordt vergeten, afgoden worden gediend. Als het volk tot inkeer komt, gaat de HEER hen redden. We ontdekken zijn genade. Hij verlost zijn volk door leiders (rechters) te sturen, heel gewone mensen.

In het boek Rechters ontdekken we hoe God mensen met sterke én zwakke kanten wil gebruiken om zijn volk te leiden. Rechters is een bemoediging voor onvolmaakte mensen die hun handen uit de mouwen willen steken in Gods koninkrijk.

Deze studies zijn gemaakt en gegeven door Ernst Zwart,
voorganger van de Evangeliegemeente Morgenstond Exodus in Den Haag

Studie 1

Rechters hoofdstuk 1 t/m 3

 • Wat is Rechters voor boek?
 • Wat is de boodschap voor ons?
 • Wat leren we over de tijd van de rechters?
 • Wat leren wij van Ehud?

Rechters studie 1 Ehud (hand-out)

Studie 2

Rechters hoofdstuk 4 en 5

 • Wat gebeurde er in de tijd van Debora en Barak?
 • Wat leren we van de bijzondere rollen van Debora en Jaël?
 • Wat leren we van het lied van Debora?

Rechters studie 2 Debora Barak (hand-out)

Studie 3

Rechters hoofdstuk 6 t/m 9

 • Wat waren de sterkte en zwakke kanten van Gideon?
 • Waarom verloste God door een klein leger?
 • Wat leren we van Abimelek?

Rechters studie 3 Gideon Abimelek (hand-out)

Studie 4

Rechters hoofdstuk 10 t/m 12

 • Welke onbekende rechters komen we hier tegen?
 • Wat beleefde Jefta?
 • Wat was er goed of fout aan zijn gelofte?
 • Wat leren we?

Rechters studie 4 Jefta (hand out)

Video studie 4

Studie 5

Rechters hoofdstuk 13 t/m 16

 • Waarom koos God Simson uit om zijn volk te verlossen?
 • Wat waren zijn zwakke kanten?
 • Welke rol speelden die in zijn taak?

Rechters studie 5 Simson (hand-out)

Video studie 5

Studie 6

Rechters hoofdstuk 17 t/m 21

 • Wat gebeurde er allemaal in deze donkere tijden?
 • Wat zegt dat over Gods volk?
 • Wat moeten wij ervan leren?