Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.


Prekenserie 19 april t/m 24 mei

We zijn in deze periode bezig met het thema “Leven met besmettingsgevaar”. De gevolgen die de coronacrisis in ons leven heeft, willen we benoemen en erkennen. Daarnaast willen we graag praktische handvatten vanuit de Bijbel aanreiken over hoe hiermee om te gaan. Ook geven we voorbeelden en ideeën hoe we anderen erbij kunnen helpen.

Wat bedoelen we met “besmettingsgevaar”? Het heeft twee betekenissen:

1. De situatie en omstandigheden waarin we nu leven hebben grote invloed op ons. Het is bijna niet te voorkomen dat we door al het nieuws, de angst en de spanning worden ‘besmet’. Daar komt bij dat we ons geïsoleerd kunnen voelen door de beperkte sociale contacten.

2. Aan de andere kant kunnen wij ook anderen ‘besmetten’ met het goede van God. Dat betekent dat we elkaar mogen aanmoedigen om de principes van God toe te passen in ons leven. Daardoor ervaren wij met elkaar onder andere liefde, leven, hoop, rust en vrede die God ons geeft.

Je vindt de preken onder “Voor jou”.

 


10 mei – Richt je aandacht op het positieve

“Wat is het nieuws? Neemt het aantal zieken en doden al af? Wanneer mogen we weer… “ of juist “Ik kan het niet meer zien en horen; álles gaat over corona!”
We lezen en horen veel negatieve nieuwsberichten. Er is nauwelijks aan te ontkomen. Dat kan allerlei gedachten en gevoelens bij je oproepen. Hoe ga je daar nou mee om?

 


17 mei – Let een beetje op elkaar

Het percentage mensen in ons land, onze stad én onze wijk dat last heeft van (sterke) gevoelens van eenzaamheid is schrikbarend hoog. Iedereen kent het gevoel wel; het hoort bij het leven. Maar het moet niet te lang duren. Welke invloed kan je er zelf op uitoefenen om te zorgen dat het hanteerbaar is of voorbij gaat? En wat kan je daarin voor anderen betekenen?