Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.

Thema 8 september t/m 24 november
“Geloof, Hoop en Liefde”
vanuit de brief aan de Romeinen

In ons dagelijks leven en wandel met God kiezen we iedere keer opnieuw om te geloven, te hopen en lief te hebben.
Zo is geloven je vertrouwen richten op God en de zekerheid hebben dat Hij betrouwbaar is en Zijn Woord nakomt.
Hopen is een besluit om niet uit angst te leven, maar te leven in de wetenschap dat Hij alle dingen nieuw zal maken.
God liefhebben en je naaste als jezelf is een keuze die niet alleen op emotie gebaseerd is.
In het Bijbelboek ‘brief aan de Romeinen’ staat veel geschreven over hoop, geloof en liefde.
We zien ernaar uit om ons te verdiepen in dit thema,
zodat de uitwerking daarvan meer en meer zichtbaar zal worden in ons leven.