Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziërs 2:14

Woord van vandaag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Thema vanaf januari
“De Jezus-manier: niet wijzen maar wenken”

De komende periode gaan we ons verdiepen in een aantal vrij bekende Bijbelverhalen.
Dit doen we met een blik die vooral gericht is op de dynamiek tussen Jezus en zijn gesprekspartners.
Als we kijken naar de manier waarop Jezus met mensen optrok, dan kunnen we daar veel van leren.
Hij keek niet naar wat mensen verkeerd deden, maar naar wat ze nodig hadden.
Dit geeft verrassende inzichten over wat Hij precies bedoelde met zijn woorden.
Dit heeft ongetwijfeld invloed op onszelf en op onze dagelijkse omgang met anderen:
Niet oordelen maar helpen, niet wijzen maar wenken!