Vredekerk info@vredekerk.nl

Want Hij is onze Vrede

Efeziers 2:14

Woord van vandaag:

Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

Thema 28 apr – 9 jun: Leven en wandelen in de kracht van de heilige Geest
Veertig dagen nadat Jezus Zijn taak op aarde had volbracht, ging Hij terug naar de hemel. Maar Hij liet Zijn leerlingen niet alleen.
Hij zei: “Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen.”
Tien dagen na Jezus’ Hemelvaart kwam God de heilige Geest in hen wonen. Dat is wat we vieren met Pinksteren.

Maar Wie IS de heilige Geest, wat doet Hij en hoe merk je dat?
We gaan kijken hoe we kunnen leven en wandelen in de kracht van de heilige Geest, zoals Jezus dat bedoeld heeft.